Akkordok transzponálása tonalitás-táblázatok segítségével

 

Ebben a fejezetben folytatjuk az akkordok minél hatékonyabb, azaz gyorsabb transzponálását, ehhez pedig egy másik módszert mutatunk be. Az ehhez szükséges táblázatok már régóta rendelkezésre állnak a központi honlap (www.gitariskola.hu) zeneelméleti fejezetcsomagjaiban.

Az Összhangzattan című fejezetcsomagban publikálásra kerültek úgynevezett tonalitás-táblázatok, még pedig a 2 legfontosabb hangnemre (tonalitás), ez a dúr és a moll. Először nézzük meg ezt a 2 táblázatot:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tonalitás-táblázatok

Pénzes-féle Gitáriskola - Tonalitás-táblázatok


A táblázatok az összes dúr és moll tonalitáshoz tartozó, szabványosan származtatott akkordot (hármashangzatot) tartalmazzák. Hogyan használhatjuk mindezt transzponálásra? Ezt egyszerű zenei példákon keresztül mutatjuk meg. Adott például a Beatrice együttes Boldog szép napok című dala, amely csupán 4 akkordból áll:


A – Fiszm – D – E


A dal tonalitása A-dúr, ezért keressük meg az A-dúr sorát 3# előjegyzéssel:

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tonalitás-táblázatok


A sorban észrevehetjük mind a 4 akkordot. Az akkordok jellege (dúr-moll-szűkített) a legfelső sorban látható…

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tonalitás-táblázatok


...ez standard sorrend, azaz nem változik. Később észre fogjuk azt is venni, hogy a transzponálás során az akkordok jellege sem változik meg, tehát például egy dúr akkord transzponálás után is dúr jellegű marad. Ebből következően lényegében csakis az akkord kezdőhangjaira kell figyelnünk.

Ezután meg kell határoznunk, hogy hová szeretnénk a dal akkordjait transzponálni. Legyen ez most mondjuk C-dúr. Keressük meg a C-dúr tonalitás sorát…

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Tonalitás-táblázatok


...és a táblázat oszlopainak segítségével nézzük meg, hogy a dal akkordjaihoz tartozó oszlopok és a C-dúr tonalitás sora hol metszik egymást. Látjuk, hogy nyilvánvalóan 4 helyen, a keresett 4 akkordnál:


C – Am – F – G


Mivel a tonalitás-táblázatok az összes hangnemet ábrázolják, bármelyik hangnembe való transzponálás szinte azonnal leolvasható róluk.

Nézzünk 1 másik példát!
A 2# előjegyzésű, azaz D-dúr tonalitású Ohio című amerikai népdal a következő akkordokból áll:


D – D7 – A – A7 – G
 

4b Asz-dúr hangnembe történő transzponáláskor – mivel az akkordok jellege nem változik-, csakis a kezdőhangokat kell figyelnünk. Az eredmény:


Asz – Asz7- Esz – Esz7 – Desz
 

Bár a tonalitás-táblázatok az összes szabványosan származtatott akkordot tartalmazzák, ez egyúttal a gyenge pont is, mivel nem ad megoldást az úgynevezett alterált (tonalitáshoz nem tartozó) akkordok transzponálására. Például néha előfordulhat E-dúr tonalitású dalban az alterált D-dúr akkord, ami nem tipikus, de zeneileg előkészítve jól hangzó megoldás. Ezen szituációk lekezeléséhez vissza kell lépnünk az előző fejezet félhanglépéses megoldásához, mert a félhanglépések alkalmazásával bármilyen transzponálás biztonsággal kiszámolható.