A folkgitár matematikája IV.

Az akkordkörök

 

A folkgitár matematikája III. című fejezetben a kör matematikájáról írtam. Ebben a fejezetben ezt a gondolatkört folytatom tovább egy kissé más megközelítésben.

 

Amint azt már felfedeztük, a zenére jellemző egy nagy, belső, ritmikai szimmetria. Ez -főleg az egyszerű dalok esetében-, matematikailag tökéletesen leírható akkordváltásokat eredményez, persze bonyolultabb zenénél is kiválóan felhasználható. A Pénzes-féle módszertan a ciklusszámok bevezetésével voltaképpen ezt modellezi le. Ez a zárt ritmikai egység már TSDT-képletben is könnyen felfedezhető. Mivel az ilyen dalok többségében nem történik más, mint tiszta TSDT, ezért a teljes dalszerkezet körformátumban is modellezhető, amely a ciklus elvont fogalmának legplasztikusabb megjelenítése. A színek hagyományosan a már ismertetett pozíciókat jelölik és az egyszerűség kedvéért maradjunk a már bejáratott C-dúr hangnemnél:

Először nézzünk meg egy egyszerű akkordkört, amelyben 1 darab C-dúr hármashangzat, mint tonika zajlik. A kör természetesen az óramutatóval megegyező irányban olvasandó...

Akkordkör - 1 darab C-dúr hármashangzat

 

...bár az irányt a fenti képen még nem tudjuk meghatározni. Ám a tiszta TSDT-képlet esetén már egyértelmű az idő iránya:

 

Akkordkör - tiszta TSDT-képlet

 

 

Voltaképpen az Excel segítségével még látványosabban el lehetne játszani a diagramokkal, mondjuk torta...

 

Akkordkör - tiszta TSDT-képlet - torta

 

...megzabált torta...

 

Akkordkör - tiszta TSDT-képlet - megzabált torta

 

...perec...

 

Akkordkör - tiszta TSDT-képlet - perec

 

...vagy éppen hősiesen, önzetlenül egyenlő részekre osztott perec formátumában...

 

Akkordkör - tiszta TSDT-képlet - osztott perec

 

...de azt hiszem a kör áll legközelebb az optimális szemléltetéshez. Vegyük észre, hogy mivel a tiszta TSDT-képletre épülő dalokban mindhárom akkord azonos hosszúságú időszeletet kap, ezért a teljes akkordmenet negyedekkel ábrázolható, így a fenti képek 4/4-es ütemmutatót képviselnek. Nyilvánvalóan egy teljes kör után az egész akkordmenet folyamatosan ismétlődik egészen a dal befejezéséig.

 

Most vonjuk be a tonika párhuzamos molljának hármashangzatát is, amely C-dúr esetében A-moll:

 

Akkordkör - TTpSDT-képlet

 

 

Már említett módon ezzel le is fedtük a könnyűzenei dalok 60 %-át. Még mindig nem hisszük? Ellenőrizzük le állításainkat a Beatrice - Boldog szép napok című számán:

 

 

De mivel a dal tonalitása nem C-dúr, hanem A-dúr, ezért az akkordmenetben következő transzponálást kell elvégeznünk:

Az egyesített akkordtáblázatban a függőleges oszlopok (akkordpozíciók) és a víszszintes sorok (különböző hangról indított tonalitások) felhasználásával könnyen le tudjuk ellenőrizni a fenti transzponálást:

 

Egyesített akkordtáblázat

 

Észrevehetjük, hogy a legfontosabbak: az akkordpozíciók nem változtak. Ha akkordügyileg végighallgatjuk a dalt, észrevehetjük, hogy más nem is történik benne...

 

Vegyünk egy másik példát, Republic - 67-es úton:

 

 

A dal D-dúr tonalitású és benne csupán 4 akkord fordul elő. Ez az akkordszám már önmagában a megszokott sablonosságot sejteti és valóban:

A dal akkordmenete a versszakban és refrénben különböző, de módosított TSDT-képlet, mert:

Mindkettő modellezve:

 

Versszak - D-A-Hm-G

Akkordkör - TDTpS-képlet

 

Refrén - Hm-G-A-D

Akkordkör - TpSDT-képlet

 

Most nézzük meg egy még komplikáltabb, de valójában szintén sablonos akkordmenetet, a blues-ét:

 

C7 (2) - F7 (1) - C7 (1) - G7 (1/2) - F7 (1/2) - C7 (1)

 

 

A dúrszeptim akkordok lazán helyettesíthetők a már megszokott hármashangzatokkal:

 

C (2) - F (1) - C (1) - G (1/2) - F (1/2) - C (1)

 

A fenti zenei alap akkordköre:

 

Akkordkör - blues-alap

 

Természetesen minél bonyolultabb a dal, annál nehezebben lehet akkordmenetét egy zárt, ciklikus sémába kényszeríteni, attól függetlenül, hogy a ciklusszámok továbbra is jól modellezik a zenei eseményeket.

 

A fenti elmélkedéssel csupán azt kívántam bebizonyítani, hogy a sablonos dolgok (amelyek között lehet zene is), kis fantáziával és absztrakt módszerekkel milyen könnyen modellezhetők. A későbbiekben szándékomban áll majd megvizsgálni, hogy vajon lehetséges-e az akkordmeneteket valamilyen még általánosabb, de szintén absztrakt eljárással modellezni.

 

S ha már itt tartunk, nézzük meg a fentiek paródiáját is. Az együttes az Axis of Awesome, aki a 4 akkordos zenéket 2009-ben egyetlen számba kovácsolta össze:

Állapítsuk meg gyorsan azt a zeneelméleti képletet, amelyet paródia alá vontak:

 

T - D - Tp - S

 

Azaz C-dúr tonalitás esetén:

 

C - G - Am - F