Szerzői jogok a Pénzes-féle folkgitár-módszertannál

 

Szerzői záradék

Kiegészítés a vakokkal kapcsolatos fejezetek szerzői jogaihoz

Kiegészítés a dalok publikációjával kapcsolatos szerzői jogokhoz

 

Szerzői záradék

 

Bár a zene közkincs kategóriája, ám az azt leíró és értelmező módszertanok már egyértelműen nem, ezért szeretném felhívni a figyelmet EU-normás szerzői jogaimra. Mivel az eddig publikált folkgitár-módszertanok is sablonokkal (különböző pengetési alapképletekkel) dolgoztak, szerzői jogi szempontból legyen ez a kiindulópont, azaz a szerzői jogi határ. Tehát nem kívánok a jövőben egyetlen folkgitár-oktatási anyagban sem találkozni az alábbi vagy ehhez hasonló okfejtéssel, amely:

  1. a folkgitár-sablonokat matematikailag variálja,

  2. a folkgitár-sablonokhoz a zene belső, ritmikai szimmetriája alapján ciklust állapít meg, valamint hozzá ciklusszámot rendel,

  3. a ciklusszámhoz körszámot rendel,

  4. és a dalt, zenét ilyen módon írja le.

Ez a kizárás vonatkozik a szemléltetés bármilyen formátumára: képletre (ha az az alábbi módszertani leírást modellezi), kottára, tabulatúrára vagy általam eddig nem ismert bármely formátumra (ha az az alábbi módszertani leírást modellezi). Továbbá a kizárás egyértelműen vonatkozik bármilyen gitár-, basszusgitár-, hegedű-, cselló-, zongora-, vagy egyéb iskolára. A plágiumot elkövető egyént vagy intézményt minden lehetséges megegyezés kizárásával beperelem olyan összegre, hogy még a dédunokáimnak is fog jutni nyalókára belőle...

A Pénzes-féle Gitáriskola -annak összes módosításával együtt-, az Artisjusnál nyilvántartott, levédett és közjegyző előtt is hitelesített alkotás. Azt hiszem, hogy világosan beszéltem...

 

Kiegészítés I.

 

A Pénzes-féle Gitáriskola a Pénzes-féle gitárkoordináta-rendszer használatára az általános szerzői jogi feltételek érvényesek (Ugrás a Pénzes-féle Gitáriskola általános szerzői jogi feltételeihez).

Ezen korlátozás alól kivételt képeznek minden, igazoltan a vakok számára létesített és fenntartott közintézmények vagy magánintézmények. Ezen intézmények a Pénzes-féle Gitáriskola vakok számára létesített fejezeteit ingyenesen lemásolhatják és belső felhasználásra szabadon terjeszthetik. Ehhez a szerző további szakmai segítséget is felajánl.

Minden egyéb, a szerzői jogokkal kapcsolatos cselekedethez a szerző előzetes írásos engedélye szükséges.

 

Kiegészítés II.

 

Az 1976-os, szerzői jogokról szóló törvény (Copyright Act) 107-es paragrafusa szerint: a szerzői jogokkal védett szellemi termék kritikai, vélemény-nyilvánítási, oktatási és kutatási célokra történő felhasználása engedélyezett. A szerzői jogokkal védett szellemi termék ilyen természetű felhasználását „jóhiszemű felhasználásnak” nevezik (fair user). A szerzői jogokkal védett szellemi termék nem haszonszerzése irányuló, oktatási és személyes célokra történő felhasználása „jóhiszemű felhasználásnak” minősül.

 

Amióta a Google felvásárolta a YouTube-ot, a csatornán alkalmazott szerzői jogi korlátozások kissé megváltoztak. Általuk a YouTube nem szabad, közösségi, videómegosztó bázissá, hanem olyan piacorientált üzleti vállalkozássá vált, amely sokszor a Google saját üzleti érdekeit helyezi előtérbe. Ennek elsődleges áldozatai a fair user-ek, a jóhiszemű felhasználók, akik rengetegszer találkoznak számukra teljesen érthetetlen szerzői jogi korlátozásokkal. Ezek a korlátozások legtöbbször kezdetben algoritmikus, azaz automatizált megoldásúak. Így lehetséges például, hogy egy több mint 40 éves dalt a YouTube bizonyos országokban automatikusan letilt, másokban pedig engedélyez.

 

A Pénzes-féle Gitáriskola sohasem kért vagy fogadott el semmilyen anyagi ellenszolgáltatást az általa feldolgozott dalok publikációjáért, illetve sohasem vitatta a szerzői forrásokat; ezt a jogi helyzetet továbbra is folyamatosan fenntartjuk. Ebből következően, amennyiben a YouTube indokolatlanul letilt bármilyen oktatási videót, a kérdéses videó egy másik videómegosztó portálról lesz beágyazva.

 

Amennyiben ez mégis sértené a szerző(k) vagy a jogtulajdonosok szerzői jogait, kérjük a kifogásokat az info@folkgitar-gitariskola.hu címre megküldeni.

 

Pénzes László - 2009. november és 2013. május