A picado-technika IV.

A folyamatos IMIMIM-pengetés és problémái

 

Mivel a picado a flamenco-stíluson belül a szólóvonalat képviseli, nagyon fontos a pengetés technikai koherenciája. Ugyanis minél homogénebb mozdulatokból áll egy mozdulatsorozat, annál jobb, hatékonyabb, gyorsabb lesz. A picado ilyetén hatékonyságát a tirando ellenében már analizáltuk a bevezető fejezetben, azonban még nem említettük meg a konkrét pengetési szabályokat. A Pénzes-féle módszertanon belül természetesen létezik a pengetésnek is külön "filozófiai" megközelítése, ezt a "Filozófiai" vizsgálódások című fejezetben olvashatjuk.

 

A fejezetben olvasottak alapján végkövetkeztetésünk az, hogy az optimálisnak minősített szólótechnikai, folyamatos fel-lepengetés mintájára (mondják váltott pengetésnek is)...

 

Pénzes-féle Gitáriskola - Fontos!

a picado esetében húrváltástól független, folyamatos IMIMIM-pengetést kell alkalmaznunk.

 

Ennek leírása, modern szóval "algoritmusa" nagyon egyszerű (és éppen emiatt optimális):

 

IMIMIMIMIMIM...

 

Tehát nem engedhető meg kettős pengetés ugyanazon ujjal, például:

 

IIMMIMIMIIMM...

 

Az alábbi 4 hibát vagy húrváltáskor vagy azonos húron való pengetéskor követhetjük el (a 2 videóban mindkét lehetőséget megmutatom):

  1. kétszer pengetünk I ujjal,

  2. kétszer pengetünk M ujjal,

  3. kétszer pengetünk I ujjal úgy, hogy egy kört ír le a levegőben,

  4. kétszer pengetünk M ujjal úgy, hogy egy kört ír le a levegőben.