Vizsga

1. szint - haladó

 

Ismertetés
Ezen egyedüli vizsgaszinten a vizsgázó hatékonyan és sokoldalúan képes felhasználni szerzett technikai tudását, ezt egyre nehezebb és sokféle folkgitáros dalon keresztül valósítja meg. Zenei gondolkodása és kifejezőkészsége az akkordok improvizatív ritmuspengetéses, valamint a lassú, lírai darabok érzelemgazdag, felbontásos lejátszása során egyre mélyül.
 
A szint elérése tehetségtől és szorgalomtól függően általában 3-4 év.
 

Zeneelmélet
A vizsgázó mindent ért a zeneelméletből, amely a hatékony folkgitárhoz és a zene elméleti értelmezéséhez szükséges. Az alábbi témaköröket képes értékelhető szinten, szóban kifejteni (belekérdezés):

 

1.
A zenei hang tulajdonságai, a konszonancia és disszonancia összefüggései, a felharmonikusok, a hangközök, a zene belső, ritmikai arányossága

2.

Út a mai, modern, temperált hangrendszerig, a hangrendszer, a cent, a pithagoraszi és az arisztoxénoszi (zarlinoi) hangrendszer problémái

3.

Hármashangzatok származtatása skálából, a tonalitás, a zene rétegei, a TSDT-képlet

4.
A temperált kvint-kvartkör és az alapskálák kapcsolatai, az egyesített alapskála-táblázat

1. feladat
Felbontásos dalok lejátszása az eredeti dal lejátszási sebességében és minőségében
 

Kötelező

Opcionális

Vagy a fenti dalokkal egyenértékű dal választása

2. feladat
Ritmuspengetéses sablonok improvizatív felhasználása tresillos és rasgueo-technikákkal kiegészítve

 

Kötelező

Opcionális

3. feladat
Egy közösen kiválasztott dal meghallgatás utáni azonnali analízise, majd lejátszása, amelyhez csak 1 egyszerű akkordmenet vagy beharmonizált dalszöveg tartozhat. A dal a vizsgázó és vizsgáztatója számára legyen ismert, de még nem játszott.


Megjegyzés a 3. feladathoz
A Pénzes-féle folkgitár módszertanban a legtöbb dal úgynevezett teljes dalszerkezetben és ciklizálva, valamint videók segítségével kerül bemutatásra és betanulásra. Ez roppant előnyös a kezdő tanítvány számára, ám később már kissé hátránnyá válhat, mert nem fejleszti az önálló zenei gondolkodást. (Természetesen az utóbbi célzatosan fejleszthető). A 3. feladat célja többes:

Megjegyzendő, hogy a kör-, és ciklusszámok ismerete nem is oly fontos, mert ezek bár a dalban mindig ott vannak, de kellő rutinnal és zenei hallással az akkordmenet nélkülük is követhető, azaz lekísérhető.